Kancelaria Prawna
Ewa Nowińska

Specjalizujemy się w procesowej ochronie praw własności intelektualnej, Sporządzaniu OPinii prawnych oraz umów w tym zakresie

Prawo własności intelektualnej

 Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Ustawa o prawie autorskimi i prawach pokrewnych

 Ustawa Prawo własności przemysłowej

 Ustawa prawo prasowe

 Ustawa o radiofonii i telewizji

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Zapewniamy 
zastępstwo procesowe
m.in. w zakresie:

Ochrony pozycji i oferty rynkowej przedsiębiorcy (jego renomy)

Ochrony znaków towarowych (oznaczeń indywidualizujących przedsiębiorcę i jego produkty)

 Działalności reklamowej

prawo autorske
i prawa pokrewne

Zapewniamy 
zastępstwo procesowe
m.in. w zakresie:

 Ochrony praw majątkowych twórców (uprawnionych)

Ochrony praw osobistych i majątkowych twórców

Ochrony praw osobistych i majątkowych artystów wykonawców

Prawo własności przemysłowej

Zapewniamy 
zastępstwo procesowe
m.in. w zakresie:

 Ochrona znaków towarowych, wzorów przemysłowych i wzorów użytkowych

Unieważnianie i wygaszanie praw

Prawo Prasowe, Ustawa o radiofonii i telewizji

Zapewniamy 
zastępstwo procesowe
m.in. w zakresie:

 Odpowiedzialności wydawców, nadawców i dziennikarzy ( w zakresie ochrony dóbr osobistych)

Publikacja sprostowania

Dostęp do informacji publicznej

Odpowiedzialność z tytułu rozpowszechniania reklam w mediach drukowanych i elektronicznych

Mamy wieloletnie
doświadczenie
w sporach z zakresu:

 1. Niedozwolonej i nieuczciwej reklamy, w tym reklamy wprowadzającej w błąd i porównawczej 

 2. Nieuczciwego wykorzystywania renomy przedsiębiorstwa 

 3. Niedozwolonego naśladownictwa produktów 

 4. Używania wprowadzających w błąd oznaczeń towarów i przedsiębiorstw 

 5. Innych czynów nieuczciwej konkurencji

Doradzamy:

 • Jak chronić utwory, wzory, wynalazki, znaki towarowe 

 • Jak konstruować odpowiednie umowy 

 • Jak budować zgodny z prawem przekaz reklamowy 

 • Jak chronić dobra osobiste

Pomagamy:

 • Dużym i małym przedsiębiorcom

 • Nadawcom radiowym i telewizyjnym (publicznym i prywatnym) 

 • Wydawcom prasy drukowanej i elektronicznej

 • Agencjom reklamowym

 • Autorom rozwiązań z zakresu własności przemysłowej (wynalazcom)

 • Twórcom utworów, ich pracodawcom oraz osobom, które takie rozwiązania nabyły

Profesor Ewa Nowińska

Kontakt: +48 601 739 321

E-Mail.: biuro@kancelarianowinska.pl

Od ponad 15 lat prowadzi kancelarię specjalizującą się w szeroko rozumianym prawie własności intelektualnej, w obrębie której reprezentuje przede wszystkim przedsiębiorców, w tym wydawców i nadawców, chroniąc ich prawa i interesy rynkowe. 

Ze względu na prowadzoną działalność naukową jest Autorką wielu opinii prawnych ze wskazanego obszaru, które pozwalają na podjęcie decyzji gospodarczych bądź obronę pozycji procesowej. Jednocześnie sprawuje funkcję arbitra w Sądzie Polubownym przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz w Sądzie ds. Domen Internetowych, jest członkiem Komisji Prawa Autorskiego.

Jest także autorką lub współautorką licznych artykułów, książek i komentarzy z zakresu prawa konkurencji i reklamy, prawa własności przemysłowej, prawa mediów

Do najważniejszych publikacji książkowych zaliczyć należy:
Zwalczanie nieuczciwej reklamy. Zagadnienia cywilnoprawne
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji . Komentarz (współaut. M.du Vall)
Wolność wypowiedzi prasowej
Reguły konkurencji o umowy dystrybucyjne i serwisowe w zakresie pojazdów samochodowych
Wywłaszczenie praw z patentu
Prawo własności przemysłowej - wzory przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, topografie układów scalonych; wprowadzenie
System Prawa Prywatnego, Prawo własności i przemysłowej, t.14b: rozdz. XLIX
System Prawa Handlowego, Prawo własności przemysłowej, rozdz.: 1.2.7; 6.1-6.3; 6.4.2-6.4.3

Kieruje Zakładem Prawa Konkurencji i Środków Masowego Przekazu w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Adwokat Maria du Vall

E-Mail.: biuro@kancelarianowiska.pl

Od szeregu lat współpracuje z Kancelarią, reprezentując Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi  w sprawach gospodarczych, cywilnych i karnych, a także przed Urzędem Patentowym w sprawach związanych z ochroną przedmiotów własności intelektualnej. 

W szczególności reprezentuje nadawców, wydawców, dziennikarzy w sprawach związanych z odpowiedzialnością za treść materiałów prasowych. Jest autorką lub współautorką opinii ze wskazanego powyżej zakresu. Współpracuje z przedsiębiorcami konsultując zgodność z prawem podejmowanych działań marketingowych.

Dane adresowe

Kancelaria Prawa Gospodarczego
Prasowego i Konkurencji
ul.Wrocławska 33/4, 30-011 Kraków

REGON: 120 929 250 
NIP: 678 134 04 60
Numer konta: Alior Bank 
21 2490 0005 0000 4495 0571 4530

Dane kontaktowe

(+48) 601 739 321

biuro@kancelarianowinska.pl

profesor Ewa Nowinska (+48) 601 739 321
adwokat Maria du Vall (+48) 508 149 485

Monitorujemy anonimowo aktywność na stronie, korzystamy z cookies i local storage.

Jeśli nie zmienisz ustawień pliki cookie będą zapisywane na Twoim urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.